فروت پاکت یه ظرف پر ویتامین

فروت پاکت یه ظرف پر ویتامین

با فروت پاکت طعم طبیعت را بچشید

سفارش اسنپ فود

نظرات مشتریان

من برای دفاع دانشگاهم از آب میوه های فروت پاکت سفارش دادم . هم خیلی خوشمزه بود هم تازه . سریع هم اماده شد . برای پذیرایی عالیه

مهدی یگانهمدیر فروش Quiz of Kings